ProduksjonsTeknologi A/S er nå forhandler og systemintegrator for Universal-Robots.

 

 

 

Vi prosjektere, konstruerer og produserer løsninger innen spesialmaskiner, robotisering og automatisering for industrien.